Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Rządza
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od źródeł do mostu kolejowego na trasie Mińsk Mazowiecki - Tłuszcz z wyłączeniem zbiorników w m. Witkowizna i m. Rządza.

miejscowości:

Kałuszyn, Jakubów, Dobre, Stanisławów, Poświętne

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Dozwolone metody: muchowa i spinnigowa. Zakaz zabierania pstrąga i lipienia oraz obowiązek stosowania haków bezzadziorowych i podbieraka.

Opis:
Brak opisu.