Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Skrwa Prawa
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od mostu drogowego w m. Tłuchówek do jazu w m. Radotki Uwaga: w części odcinka zlokalizowane są rezerwaty: „Brudzieńskie Jary” i „Sikórz”, w których obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb.

miejscowości:

Brudzeń, Sierpc, Tluchowo

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Dozwolone metody: muchowa i spinnigowa. Zakaz zabierania pstrąga i lipienia oraz obowiązek stosowania haków bezzadziorowych i podbieraka

Opis:
Brak opisu.