Menu

Płytnica

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Gwda
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Na całej długości (z wyłączeniem zbiornika zaporowego Smolary).

miejscowości:

Jastrowie, Tarnówka

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Metoda muchowa i spinningowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.