Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Soła
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od źródeł do mostu drogowego w ciągu ul.Krakowskiej

miejscowości:

Działy Zadzielskie

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Metoda muchowa, Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I, Zakaz połowu lipienia - 01.XII-31.V

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.