Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Szkotówka
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od przepustu pod drogą Szkotowo-Rączki do jej ujścia do rzeki Wkra, wraz z dopływami Lipowska Struga, Sławska Struga, a także wodami pozostałych dopływów.

miejscowości:

Nidzica, Kozłowo, Działdowo.

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

1. Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Okręgu PZW w Ciechanowie, zamieszczonym w Zezwoleniu na wędkowanie, a także na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.org.pl/18. 2. Połów ryb odbywa się na przynęty sztuczne, wyłącznie metodami: spinningową lub muchową . 3. Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk albo kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. 4. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka. 5. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania pstrągów i lipieni. 6. Złowione pstrągi i lipienie muszą być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczone z powrotem do łowiska. 7. Od 1 września do 31 grudnia obowiązuje zakaz połowu ryb metodami spinningowymi oraz na streamery. 8. W okresie od 1 listopada do 15 kwietnia obowiązuje zakaz brodzenia w oznakowanych miejscach (tarliska).

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.