Menu

Iłownica z dopływami nr 016

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Iłownica
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od źródeł do drogi Bielsko Biała - Cieszyn nr 1 (E75).

miejscowości:

Jasienica, Skoczów

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Przynęty sztuczne i roślinne. Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru.

Zezwolenie na połów

Opis: