Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Wyżnica
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od źródeł do ujścia z wyłączeniem zbiornika w Urzędowie, (od mostu powyżej jazu piętrzącego w m. Urzędów do w/w jazu).

miejscowości:

Wilkołaz, Urzędów

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Całkowity zakaz zabierania pstrąga potokowego i lipienia. Obowiązuje posiadanie podbieraka. Zakaz posiadania pstrąga potokowego i lipienia w tym dniu z innych łowisk. Dopisek „NK” w rejestrze połowu.

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.