Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Kamienica Nawojowska
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Homerka od zapory rumowiskowej do ujścia do Kamienicy Nawojowskiej

miejscowości:

Nawojowa, Nowy Sącz

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Woda górska. Sztuczna mucha.

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.