Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Kamienica Nawojowska
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Homerka od zapory rumowiskowej do ujścia do Kamienicy Nawojowskiej

miejscowości:

Nawojowa

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Woda górska. Sztuczna mucha.

Szczegóły:
Brak opisu.
Opinie i komentarze:
Brak komentarzy