Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Niedziczanka
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od granicy Państwa w km 6,1 do ujścia do potoku Niedziczanka.

miejscowości:

Łapsze Niże

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Woda górska. Sztuczna mucha.

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.