Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Kamienica Nawojowska
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Kamionka od ujścia potoku Królówka do ujścia do Kamienicy N.

miejscowości:

Kamionka, Nowy Sącz

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Woda górska. Sztuczna mucha.

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.