Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Kamionka
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od początku korekcji stopniowej do ujścia do potoku Kamionka.

miejscowości:

Kamionka Wielka

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Woda górska. Sztuczna mucha.

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.