Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Czarna Orawa
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

1. Lipnica od ujścia potoku Przywarówka do ujścia do Czarnej Orawy.

miejscowości:

Jabłonka

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Woda górska. Sztuczna mucha.

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.