Menu

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Bukowa
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od źródeł do mostu drogowego w m. Jastkowice.

miejscowości:

Pysznica, Jarocin, Janów Lub.

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Cały rok obowiązuje zasada „Złów i Wypuść”

Zezwolenie na połów

Opis:
Brak opisu.