Menu

Sztoła

Granice łowiska i zasady połowu

Rzeka główna:
Biała Przemsza
Odcinek krainy pstrąga i lipienia:
granice odcinka:

Od źródeł do ujścia do rz. Białej Przemszy.

miejscowości:

Olkusz, Bukowno.

dozwolone metody, ograniczenia i zakazy:

Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni ( ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy. Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt. Wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.

Szczegóły:
Brak linków
Opinie i komentarze:
Brak komentarzy